PRODMA - UDS (Üretim Dağıtım Sistemi)

Kitap, kırtasiye, ilaç, yedek parça gibi ürünlerin dağıtımındaki iş yükünü azaltır. Ürün sevk ve ambar yönetimini etkin kılar.

PRODMA-UDS Radyo frekansı ile çalışan kablosuz barkod okuyucu ve el terminalleri kullanımını destekler.

Mamül Tanıtım

Aynı ürün zaman zaman farklı Barkodlarla üretildiğinden Mamül Tanıtımı bire çok mantığı ile yapılıyor. Yani bir ürünün ilk girişi yapılırken, Mamül Tanıtımı ekranında ilk girilen kod Barkod Tanıtımı ekranındada oluşturuluyor fakat daha sonra aynı ürün farklı bir Barkod ile gelirse sadece Barkod Tanıtım ekranında alt alta yeni kodları ile açılabiliyor ve eski kodun tüm diğer bilgileride aynen transfer oluyor.

Giriş yapabilmek için imlecin (Cursor) üstünde olduğu satırda önce bir defa Enter tüşuna basıp mat olan cubuğun rengini maviye dönüştürmeliyiz.

Barkod Bilgileri

EK BİLGİLERİ butonu ile bu ürüne ait farklı bilgiler girilebilir

FİYAT BİLGİLERİ butonu ile bu ürüne ait yapılan tüm fiyat değişikliklerinin listesi ekrana getirilir.

Yazar ve Yayınevi Kodunun sağındaki butonlar ile o yazar veya yayınevine ait tüm kitapların listesi ekrana getirilir.

Ekranın en altındaki alanlar;
ALIS    = Sadece İrsaliye ile yapılan girişlerin toplamı
İADE    = Sadece Müsteriden gelen iadelerin toplamı
DİĞER = İrsaliye dışındaki tüm girişlerin toplamı (Sayım eksiği,envanter...v.s)
---------------
SATIŞ  = Sadece Müsteriye yapılan satışların toplamı
İADE     = Sadece alım yapılan Carilere cıkılan iadelerin toplamı
DİĞER = İrsaliye dışındaki tüm cıkışların toplamı (Sayım cıkışı,envanter...v.s)
---------------
KALAN = Ürünün o anki elimizdeki mevcudu

Alternatif Stok Kodu

Satış sonucunda dökülen İrsaliye / Fatura da Stok Kodu hanesine kendi kodumuzun yerine müşterinin istediği kodu yazdırmak için yapılan tanıtımların ekranıdır.


İndirimli Ürün Tanıtım

Bazı müşteriler ile yapılan özel anlaşmalar sonucu indirimli kitaplar katagorisine alınan ürünlerin barkod,fiyat ve iskonto tanımlarının yapıldığı ekran. Bu katagoriye alınan ürünlerin irsaliye/Fatura dökümünde kod hanesine indirimli barkod alanındaki kod yazılır.

Bu indirimli barkodun ürün tanıtımınında önceden yapılmış olması gerekir.

Mamül Listeleri


Satış İade İstatistikleri

Mamül Listeleri Ekranındaki tüm listelerde filitrelemelere örnek teşkil eder.

Ekrandaki boş alanların Başlangıç/Bitiş alanlarına hiçbirşey yazılmaz ise o alanlara ait tüm değerler seçilmiş olur.

Başlangıç / Bitiş alanlarına aynı bilgi girilirse sadece o bilgi için liste alınır.

Sağ taraftaki Çoklu Seçim butonları ait oldukları alanlar için aynı anda farklı seçimler yapabilmek için tasarlanmıştır. Örneğin aynı anda birçok farklı Yazar veya Yayınevi için filitreleme yapabiliriz.

Tanıtımlar Üst Başlığındaki Seçenekler

Ambar Tanıtım ile Döviz Maliyet Oran Tanıtımı arsındaki tüm seçenekler ürün tanıtımı yapılırken kullanılan bu alanların kod ve adlarının girişlerinin yapıldığı ekranları içerir.

Stok Kalite Tip Tanıtım ile Müşeri Grubu - Ürün Grubu İskonto Giriş arasındaki tüm seçenekler ise farklı müşterilere yapılan farklı iskontoların satış yapılırken kullanıcının inisiyatifine bırakmadan otomatik olarak irsaliyede çıkmasını sağlayan matrixi oluşturmaya yarar.Bu seçenekler ürün ve cari bilgileri ile bağlantılıdır.

Ambar Fişleri

Firmaların Satışlar,Alışlar,İadeler dışındaki fiş hareketlerinin girildiği ekrandır.

Örneğin :
Ambarlar (Depolar) arası transfer
Mamül envanter girişleri
Merkezden Mağazalara transfer
Mağazadan mağazaya/merkeze iadeler
Sayım giriş/çıkışları gibi...

Stok Dağıtım İşlemi (Dağıtım Fişi Yaratma)

Firma Satış elemanları kendilerine tahsis edilmiş (Plasiyer kodu vasıtası ile cari kart  tanıtımında) müşterilerden telefon v.s yöntemleri ile aldıkları satış siparişlerini bu ekranlar vasıtası ile girip daha sonra satınalmaya bir föy dökümü verirler.

Satınalmacılar stokta yeterli mevcudu olan ürünleri (örneğin; El Terminalleri ile)  otomatik olarak satış siparişi oluşturarak Sevk ederler, mevcut değilse otomatik olarak hem alış ve hemde satış siparişi oluştururlar.

Dağıtım Fişleri

Dağıtım Fişleri işlemleri sonunda oluşan fişler Föy olarak dökülüp Satınalmacılara verilir.


Satınalma Siparişi Yaratma

Normal sipariş oluşturma yöntemlerinin dışında (El Terminalinden veya normal sipariş fiş girişi ekranından fiş oluşturma gibi) topluca girişlerin yapılıp sipariş fişi oluşturulabileceği ekrandır.


Sipariş Fişleri / Sipariş Fişi Hazırlama

Hertürlü şekilde girilen Alış ve Satış siparişlerinin oluştuğu ve fiş dökümünün yapıldığı ekranlardır.


Sipariş Listeleri / Firma Özel Listeleri

Sipariş Listeleri :

Eğer şirket RF (El terminali) kullanmıyorsa ve normal programdan sipariş girişi yapıyorsa bu listeler kullanılır.

Firma Özel Listeleri :

Eğer şirket RF (El terminali) kullanıyorsa Sipariş bakiyelerinin (bekleyen siparişlerin) dökümlerinin yapıldığı ekranlar.

Toplu Ürün Bilgisi Değiştirme

Seçilen filitrelere göre ürün tanıtımı dosyasındaki bilgilerin içeriklerinin topluca değiştirilmesi için kullanılır.


Fişlerden Kod Değiştirme / Silme

Bir barkoda ait tüm bilgilerin başka bir barkoda transferi işlemi gerçekleşir.


Broşür ve Videolar


^ Başa dön